کوفه آ اربیکا (Coffea Arabica)

کوفه آ اربیکا (Coffea Arabica)

کوفه آ اربیکا(Coffea Arabica)

قهوه درختی است که ارتفاع آن تا هشت متر میرسد.

دارای ساقه ای استوانه ای شکل و برگهای نوک تیز ، متقابل ، بیضوی و همیشه سبز می باشد . گلهای قهوه برنگ سفید و بطور گروهی در کنار برگها ظاهر می شود.

میوه آن که به نام قهوه معروف است بشکل تخم مرغی و برنگ سبز بوده که تدریجا زرد و سپس قرمز می شود.

بهترین نوع قهوه ، قهوه عربی است که بحالت خودرو در حبشه ،‌سودان و مناطق استوائی آفریقا وجود دارد ولی اکنون کشت آن در برزیل ، ونزوئلا ، جزائر آنتیل و دیگر مناطق آمریکای جنوبی مرسوم است.

بوته زیبا با برگ های موجدار‌براق با گل های سفید خوشبو، با میوه قرمز‌رنگ زینت‌بخش آپارتمان‌ها است.

روش نگهداری :

به نور زیاد احتیاج دارد و میتواند حدود ۲ تا ۵ ساعت در معرض آفتاب باشد.

بهتر است قبل از هر بار آبیاری کمی از سطح رویی خاک خشک شود( حالت غرقابی و خشکی را دوست ندارد)

دمای مناسب بین ۲۰ تا ۳۰ درجه برای رشد و پروش قهوه مناسب است..

از خاک و کود آماده کاشت میتوانید برای کاشت قهوه استفاده نمایید.

 

کوفه آ اربیکا (Coffea Arabica)

کوفه آ اربیکا (Coffea Arabica)

کوفه آ اربیکا (Coffea Arabica)

کوفه آ اربیکا (Coffea Arabica)

کوفه آ اربیکا (Coffea Arabica)

کوفه آ اربیکا (Coffea Arabica)

www.gildakoud.com