کوردیلین ترمینالیس (Cordyline terminalis)

کوردیلین ترمینالیس (Cordyline terminalis)

کوردیلین ترمینالیس(Cordyline terminalis)

این گیاه داری ۱۵ گونه میباشد و به صورت درختچه و درخت با برگهای بسیار زیبا می باشد.
گونه مورد نظر بومی جنوب شرقی آسیا بوده و ارتفاع آن در حدود ۵۰ تا ۱۰۰ سانتی متر است.
اینگونه فقط در گلدان کشت می شود. برگهای این گیاه نیزه‌ای و به رنگ سبز تیره و براق با حاشیه قرمز متمایل به ارغوانی است.

روش نگهداری :

نگهداری آنها در آپارتمان به علل کمبود رطوبت مشکل میباشد.

گیاه کوردیلین به نورمتوسط،  گرمای معمولی تا زیاد، خاک همیشه مرطوب رطوبت نسبی ۷۰ تا ۹۰ درصد احتیاج دارد. ‌
اصولا گیاهان زینتی رنگین برگ، احتیاجات نوری بیشتری دارند. اگر برگهای گیاه کوردیلین بی رنگ هستند، حتما نور محیط کافی نیست.

خاک مورد نیاز این گیاه ترکیبی از خاک، کود، پرلیت، کوکوپیت، پیت ماس، خاک برگ، شن و ماسه میباشد شما میتوانید از خاک و کود آماده کاشت گیلدا جهت کاشت کوردیلین ترمینالیس استفاده نمایید.

کوردیلین ترمینالیس (Cordyline terminalis)

کوردیلین ترمینالیس (Cordyline terminalis)

www.gildakoud.com