پیچک سوئدی (Swedish Ivy)

پیچک سوئدی (Swedish Ivy)

پیچک سوئدی(Swedish Ivy)

پلکترانتوس ورتیسیلاتوس یا پیچک سوئدی بوته ای در خانواده نعناعیان و بومی جنوب شرق آفریقا می باشد که معمولا به عنوان گیاه زینتی پرورش داده میشود.این گیاه در سراسر جهان در مناطق خاص با آب و هوای نسبتاً گرم رشد میکند.این گونه چندساله بوده و شکوفه آن از اواسط پاییز تا اواسط زمستان به رنگ بنفش و سفید ظاهر میشود.

بهترین رشد آن در نیمه سایه است ، اما می توانند آفتاب کامل (نه چندان قوی و خشن) و یا سایه را تحمل نماید.

آبیاری به طور منظم ، به خصوص در فصول گرم و خشک برای گیاه ضروری است. هر چند مواظب آب زیاد از حد باشید که می تواند منجر به ریختن برگها قبل از موعد شود.

هرس پیچک سوئدی پس از گل دادن میتواند به حفظ مرتب بودن شاخ و برگها و فشردگی ، و همچنین برای تشویق شاخه به دادن شکوفه بیشتر کمک کند.

برای تقویت گیاه میتوانید به عمق ۲ الی ۵ سانتیمتر خاک گلدان را برداشته و کود ورمی کمپوست گیلدا را جایگزین نموده و با خاک سطحی مخلوط کنید.

در صورت جابجایی گلدان نیز میتوانید از محصول خاک و کود آماده کاشت گیلدا که ترکیبی از خاک و کود ورمی کمپوست به همراه پرلیت، کوکوپیت، پیت ماس، شن و ماسه است استفاده کنید.

 

پیچک سوئدی (Swedish Ivy)

پیچک سوئدی (Swedish Ivy)

پیچک سوئدی (Swedish Ivy)

پیچک سوئدی (Swedish Ivy)

پیچک سوئدی (Swedish Ivy)

www.gildakoud.com