شامادورا الگانس(Chamaedorea elegans)

شامادورا الگانس (Chamaedorea elegans)

شامادورا الگانس(Chamaedorea elegans)

این جنس دارای گونه های متعدد است که همگی به عنوان گیاهان آپارتمان استفاده می شوند.

گیاهی بسیار صبور با قدرت انطباق بالا با شرایط و بدون نیاز به نگهداری ویژه و قابلیت رشد چه در بیرون و چه در داخل خانه می‌باشد چه به صورت گلدان روی میز و چه به صورت گیاه در باغ.

یک گونه از تیره نخل است وبه طور کلی شبیه درخت خرما هستند و اندازه های آنان گوناگون می باشند.

روش نگهداری :

این گیاه به نور متوسط،  گرمای معمولی،  خاک نسبتا مرطوب، ???? رطوبت نسبی بین ۵۰ تا ۷۰ درصد احتیاج دارد.

خاک و کود آماده کاشت تمام مواد مورد نیاز این نوع نخل را در اختیار گیاه قرار میدهد این خاک به صورت ترکیب شده میباشد تا جهت کاشت بسیار کاربردی و راحت باشد .

شامادورا الگانس مناسب برای پشت پنجره های شمالی و شرقی است و هرچند وقت سطح برگ ها را با آب مقطر ولرم شست وشو داده و برگ های تغییر رنگ داده را از ساقه جدا کنید.

هفته ای یکبار باید خاک آن را غرقاب نمود، در فاصله بین دو آبیاری اجازه دهید سطح خاک خشک شود.

 

شامادورا الگانس(Chamaedorea elegans)

شامادورا الگانس(Chamaedorea elegans)

شامادورا الگانس(Chamaedorea elegans)

شامادورا الگانس(Chamaedorea elegans)

شامادورا الگانس(Chamaedorea elegans)

www.gildakoud.com