سلاژینلا اپودا (Selaginella apoda)

سلاژینلا اپودا (Selaginella apoda)

سلاژینلا اپودا (Selaginella apoda)

این گیاه از جنس Selaginella میباشد که مشتمل بر ۷۰۰ گونه از سرخس ها است. در خانواده سلاژینلاسه و بومی شرق ایالات متحده و بخش هایی از شمال مکزیک است.

به عنوان گیاه زینتی برای باغهای کوهستانی ، باغچه های زمستانی یا گلدان استفاده میشود سلاژینلا اپودا از گیاهان راست و بالا رونده است که گاهی اوقات از نظر شکل ظاهری شبیه خزه ها است، برگهای آن به طور مارپیچی به دور ساقه ها میپیچند و رنگ آنها سبز روشن است . سلاژینلا اپودا نیز همانند دیگر سرخسها گل ندارد.

مخلوطی از سه قسمت خاک نرم و از نظر ارگانیک قوی به همراه پیت ( تورب ) و یک قسمت ماسه خاک مطلوب سلاژینلا اپودا است. شما میتوانید از خاک و کود آماده کاشت گیلدا برای کاشت این گیاه استفاده نمایید.

این گیاه نیازمند روشنایی کامل ولی دور از اشعه مستقیم آفتاب میباشد این گیاه نیازمند روشنایی کامل ولی دور از اشعه مستقیم آفتاب میباشد.

در صورت جابجایی گلدان معادل ۲۰% الی ۴۰% از حجم گلدان جدید را کود ورمی کمپوست گیلدا و الباقی را با خاک معمولی مخلوط نمائید.

 

سلاژینلا اپودا (Selaginella apoda)

سلاژینلا اپودا (Selaginella apoda)

سلاژینلا اپودا (Selaginella apoda)

سلاژینلا اپودا (Selaginella apoda)

www.gildakoud.com