گل مشعلی (Beloperone guttata)

گل مشعلی (Beloperone guttata)

مشعلی (Beloperone guttata)

اسم علمی گل میگو Beloperone guttata بوده و از خانوادهAcanthacee می باشد. بلوپرون بومی مکزیک است.

این درختچه زینتی دوست دار مناطق نیم سایه ای در مناطق گرمسیری است و می تواند توسط قلمه انتشار یابد، گل های آن در آفتاب کامل تا حدودی کم رنگ و مایل به زرد میشوند.

ارتفاع این گیاه ۴۰ تا ۵۰ سانتیمتر و گسترش آن ۲ تا ۳۵ سانتی متر است.

دارای برگهای تخم مرغی شکل و سبز رنگ می باشد و گلاذین سنبله ای آن از گلهای کوچک و سفیدی تشکیل شده که از اویل بهار تا اواخر پاییز روی گیاه ظاهر می شود. گلها به وسیله براکتهای قهوه ای کمرنگ پوشیده شده اند. مجموع گلها و براکتهای بلوپرون شبیه میگو می باشد.

روش نگهداری :

این گیاه به نور زیاد احتیاج دارد.

۱۸ تا ۲۰ درجه سانتی گراد برای نگهداری این گیاه مناسب است.

این گیاه به آبیاری متوسط احتیاج دارد و بهتر است قبل از هر بار آبیاری سطح خاک کمی خشک شود.

به رطوبت هوای ۵۰ تا ۷۰ درصد احتیاج دارد.

بهترین خاک برای گیاه مشعلی خاک و کود آماده کاشت همراه با پوکه میباشد.

 

گل مشعلی (Beloperone guttata)

گل مشعلی (Beloperone guttata)

گل مشعلی (Beloperone guttata)

گل مشعلی (Beloperone guttata)

گل مشعلی (Beloperone guttata)

گل مشعلی (Beloperone guttata)

www.gildakoud.com