فیکوس میکروکارپا (Ficus microcarpa)

 

فیکوس میکروکارپا (Ficus microcarpa)

 فیکوس میکروکارپا (Ficus microcarpa)

فیکوس میکروکارپا گونه ای از فیکوس در خانواده موراسه است و به صورت درخت و یا بونسای از آن نگهداری میشود.

برگ های این گیاه سبز رنگ میباشد و به صورت بیضی،نوک تیز، چرمی، براق و به طول ۵ تا ۸ سانتی متر دیده میشود.

ارتفاع درخت میتواند تا ۲۵ متر و قطر تنه تا ۱ متر برسد.

این گیاه دارای میوه ای انجیر مانند میباشد که برای انسان قابل استفاده نیست اما در طبیعت پرندگان از آن تغذیه میکنند.

روش نگهداری :

این گیاه به نور زیاد احتیاج دارد.

آبیاری این گیاه متوسط میباشد و بهتر است قبل از هر بار آبیاری سطح رویی خاک کمی خشک شود.

دمای مناسب برای رشد ۲۰ الی ۲۵ درجه سانتی گراد میباشد.

میتوانید از خاک بونسای گیلدا برای نگهداری و پروش بونسای فیکوس میکروکارپا استفاده نمایید.

 

فیکوس میکروکارپا (Ficus microcarpa)

فیکوس میکروکارپا (Ficus microcarpa)

فیکوس میکروکارپا (Ficus microcarpa)

فیکوس میکروکارپا (Ficus microcarpa)

www.gildakoud.com