شاماروپس هامیلیس (Chamaerops Humilis)

شاماروپس هامیلیس (Chamaerops Humilis)

شاماروپس هامیلیس(Chamaerops Humilis)

این جنس از گیاهان گلدار در خانواده Arecaceae (خانواده نخل) ، متشکل از یک گونه منفرد به نام Chamaerops humilis می باشد.

این نخل بومی منطقه مدیترانه غربی است که عمدتا در جنوب غربی اروپا (پرتغال ، اسپانیا ، فرانسه ، ایتالیا و مالت) و شمال غرب آفریقا (مراکش ، الجزایر ، تونس) یافت میشود.

این درختچه نخل مانند دارای چند ساقه در حال رشد از یک ساقه واحد 2-5 متر طول با قطر تنه از ۲۰-۲۵ سانتی متر در نهایت ممکن است طول آنها به ۲ تا ۵ متر برسد و همچنین قطر تنه آنها حداکثر به ۲۰ تا ۲۵ سانتیمتر می رسد.

دارای برگ های کشیده و درشت و رنگ سبز با نوارهای قرمز رنگ و دمبرگ های بلند.

روش نگهداری :

نور: نور کامل، اما دقت شود تابش مستقیم نور خورشید به برگ ها آسیب نرساند.

آبیاری: در تابستان ۲ بار در هفته، در زمستان یکبار در هفته

۱۸ تا ۲۰ درجه سانتی گراد میتواند دمای مناسبی برای این گیاه باشد.

در تابستان ۲ بار در هفته، در زمستان یکبار در هفته آب پاشی کنید در برابر نور خورشید آب پاشی ننمایید و همچنین اگر دما بیشتر از ۲۴درجه باشد بایستی آب پاشی صورت گیرد.

از خاک و کود آماده کاشت گیلدا برای پرورش و نگهداری شاماروپس میتوانید استفاده نمایید.

 

شاماروپس هامیلیس (Chamaerops Humilis)

شاماروپس هامیلیس (Chamaerops Humilis)

شاماروپس هامیلیس (Chamaerops Humilis)

شاماروپس هامیلیس (Chamaerops Humilis)

www.gildakoud.com