آکالیفا هیسپیدا (Acalypha hispida)

آکالیفا هیسپیدا (Acalypha hispida)

آکالیفا هیسپیدا (Acalypha hispida)

در آکالیفا هیسپیدا برگها طویل ، بیضوی، قلبی شکل و دندانه دار و به رنگ سبز تیره می باشد.

این گیاه دو پایه نر و ماده دارد بنابراین شکل گل های آن روی شاخه های مختلف تا حدودی با هم متفاوت است.

توجه کنید که هیچ بخشی از گیاه وارد دهان نشود زیرا تمام بخش های آن سمی است.

در هیسپیدا گل ها، دنباله های طویل قرمز یا کرمی به طول ۵۰ سانتیمتر هستند.

روش نگهداری :

آبیاری: گیاهانی که در فضای باز و نور بیشتر قرار داشته باشند به آبیاری بیشتری احتیاج دارند و خاک گلدان آن ها باید همیشه مرطوب باشد. گیاهانی که در آپارتمان نگهداری می شوند به آبیاری کمتری احتیاج دارند و در فواصل آبیاری بهتر است که سطح خاک کمی خشک شده باشد. در هیچ صورتی نباید خاک گلدان این گیاه کاملا خشک شود.

نور: در صورت نگهداری این گیاه در آپارتمان آن را در مکانی با نور زیاد قرار دهید. هر چند در نوری متوسط هم گیاه رشد می کند ولی برای گل دهی به نور زیاد احتیاج دارد. اگر گیاه را در فضای باز نگهداری می کنید، گلدان را در مکانی نیم سایه که از نور آفتاب ظهر بدور باشد قرار دهید.

دما: دمای مناسب برای این گیاه ۱۵ تا ۲۲ درجه سانتی گراد است، افزایش دما و کاهش دمای زیاد باعث آسیب به گیاه میشود.

نیاز رطوبتی این گیاه زیاد است و برای موفقیت در نگهداری این گیاه در آپارتمان غبارپاشی روزانه نیاز دارند. در غبار پاشی بهتر است گل ها مرطوب نشوند.

به خاکی با بافت سبک تا متوسط و زهکش خیلی خوب نیاز دارد میتوانید برای این گیاه از خاک و کود آماده کاشت استفاده نمایید.

 

آکالیفا هیسپیدا (Acalypha hispida)

آکالیفا هیسپیدا (Acalypha hispida)

آکالیفا هیسپیدا (Acalypha hispida)

آکالیفا هیسپیدا (Acalypha hispida)

www.gildakoud.com