دایکوندرا رپنس (Dichondra Repens)

دایکوندرا رپنس (Dichondra Repens)

دایکوندرا رپنس (Dichondra Repens)

گیاهی پوششی است که عموما به عنوان شبدر زینتی شناخته شده و گاهی نیز علف هرز به حساب می آید، این گیاه با برگ های کوچک بومی بیشتر مناطق استرالیا می باشد.

اغلب در جنگل ها ، مراتع و علفزارها، می روید. این گیاه خزنده و ریشه های آن در گره ها تشکیل می شود.
دایکوندرا خزنده، با رشد سریع و همیشه سبز با برگ هایی کلیوی شکل و به رنگ سبز روشن است است.

روش نگهداری :

این گیاه به نور زیاد و حدود ۶ ساعت آفتاب احتیاج دارد.

هنگامی که ۱ سانت از سطح بالایی خاک خشک شد آبیاری نمایید.

آبیاری بیش از حد باعث پوسیدگی ریشه ها و در نهایت از بین رفتن گیاه میشود.

میتواند بین دما ۲۰ الی ۳۰ درجه سانتی گراد رشد کند.

از خاک و کود آماده کاشت به همراه پوکه میتوانید برای کاشت دایکوندرا رپنس استفاده نمایید.

 

دایکوندرا رپنس (Dichondra Repens)

دایکوندرا رپنس (Dichondra Repens)

دایکوندرا رپنس (Dichondra Repens)

دایکوندرا رپنس (Dichondra Repens)

دایکوندرا رپنس (Dichondra Repens)

دایکوندرا رپنس (Dichondra Repens)

دایکوندرا رپنس (Dichondra Repens)

www.gildakoud.com