ساکسی فراگا (Saxifraga)

(Saxifraga)ساکسی فراگا

ساکسی فراگا (Saxifraga)

گیاهی است که مانند توت فرنگی شاخه رونده ای دارد که با تماس با خاک ریشه میدواند.

برگهای ریز و تقریبا گرد و کرکدار و رگبرگها با رنگ کرمی و شیری رنگ میباشند.

گلهای ساکسی فراگا نسبتا ریز هستند و نسبت به هوای سرد مقاوم است.

این گیاه مناسب کاشت گروهی و سبدهای آویزان است.

روش نگهداری :

این گیاه به نوری متوسط احتیاج دارد و میتوانید گلدان را نزدیک پنجره با نور نیمه آفتاب نیمه سایه قرار دهید.

قبل از آبیاری اجازه دهید سطح رویی خاک رطوبت خود را از دست بدهد.

آبیاری زیاد باعث پژمردگی گیاه میشود.

دما میتواند بین ۸ الی ۱۵ درجه باشد.

خاک و کود آماده کاشت با ترکیب خاک، ورمی کمپوست، پرلیت، کوکوپیت، پیت ماس، ورمیکولیت، پودر ذغال، شن و ماسه میتواند گزینه مناسبی برای ساکسی فراگا باشد.

 

(Saxifraga)ساکسی فراگا

(Saxifraga)ساکسی فراگا

(Saxifraga)ساکسی فراگا

(Saxifraga)ساکسی فراگا

ساکسی فراگا (Saxifraga)

www.gildakoud.com