ختمی چینی(HIBISCUS ROSA)

ختمی چینی(HIBISCUS ROSA)

ختمی چینی(HIBISCUS ROSA)

گیاهی گلدار در خانواده مالواسه و جنس هیبیسکوس است.
‌این گیاه در سال ۱۹۶۰ به عنوان گل ملی مالزی انتخاب شد

این گیاه به طور گسترده ای به عنوان گیاه زینتی استفاده میشود و معمولا در سراسر مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری رشد میکند.

ارقام متعددی از این گل موجود هستند ، از رنگ گل سفید گرفته تا رنگ زرد و نارنجی و صورتی.

شهد این گلها بعضاً مورد تغذیه پرندگان میباشد.

حالت و اندازه گل ها بسیار متنوع می باشد حداقل اندازه ۲ سانتیمتر و حداکثر اندازه ثبت شده بیشتر از ۲۴ سانتیمتر می باشد.

روش نگهداری :

این گیاه به نور کامل آفتاب احتیاج دارد. و کمبود نور این گیاه را از بین میبرد.

این گیاه به خشکی کشیدن حساس است و به آبیاری منظم نیاز دارد. نیاز آبی آن متوسط است و اجازه دهید خاک رویی گلدان در فواصل بین آبیاری خشک شود.

دما مناسب برای رشد ۱۸ تا ۲۷ درجه سانتی گراد میباشد.

میتوانید برای نگهداری و پرورش این گیاه از خاک و کود آماده کاشت استفاده نمایید.

 

ختمی چینی(HIBISCUS ROSA)

ختمی چینی(HIBISCUS ROSA)

ختمی چینی(HIBISCUS ROSA)

ختمی چینی(HIBISCUS ROSA)

ختمی چینی(HIBISCUS ROSA)

ختمی چینی(HIBISCUS ROSA)

www.gildakoud.com