یاسمن(Madagascar Jasmine)

یاسمن(Madagascar Jasmine)

یاسمن(Madagascar Jasmine)

این گیاه بومی ماداگاسکار است. ارتفاع آن به بیش از یک متر می رسد.

گیاهی پیچیده همیشه سبز، با برگهای تخم مرغی شکل و به رنگ سبز تیره میباشد.

گلهای آن لوله ای، ستاره ای شکل و معطر هستند که در اواسط بهار تا اواسط پاییز به صورت دستجاتی از بغل برگها خارج می گردند.

روش نگهداری:

این گیاه به  نور متوسط  گرمای عادی،  خاک همیشه خیس،  رطوبت ۷۰ تا ۹۰ درصد محیط احتیاج دارد.

مخلوطی از خاک باغچه و کود ورمی کمپوست ، پرلیت، کوکوپیت، پیت ماس، شن و ماسه برای پرورش یاسمن مناسب است.

محصول خاک و کود آماده کاشت گیلدا دارای ترکیبات بالا میباشد و جهت کاشت گیاهان آپارتمانی مناسب است.

درجه حرارت باید متوسط ۱۶ تا ۲۸ درجه سانتیگراد باشد و از دمای زیر ۷ درجه سانتیگراد باید اجتناب شود.

نور کم محیط می تواند برگها را کمرنگ کند. گیاه را به محل پرنورتری ببرید و با آب جوشیده سرد شده گیاه را آبیاری کنید تا علایم برطرف شود.

در صورتی که غنچه ها باز نشوند، می توان فهمید که آبیاری زیاد از حد بوده و یا هوای گرم عامل آن است.

یاسمن(Madagascar Jasmine)

یاسمن(Madagascar Jasmine)

یاسمن(Madagascar Jasmine)

یاسمن(Madagascar Jasmine)

یاسمن(Madagascar Jasmine)

یاسمن(Madagascar Jasmine)

یاسمن(Madagascar Jasmine)


‌ www.gildakoud.com