بیلبرجیا نوتانس Billbergia nutans

بیلبرجیا نوتانس Billbergia nutans

بیلبرجیا نوتانس  Billbergia nutans

بیلبرجیا نوتانس با نام علمی Billbergia nutans از خانواده بروملیاسه - آناناس و بومی آمریکای جنوبی به خصوص برزیل ، اروگوئه و آرژانتین میباشد.

این گیاه که دارای گل صورتی رنگ خوشه ای و بسیار زیبا می باشد با نام آنجل (Angel) نیز شناخته می شود. حداکثر عمر گیاه ۳ سال و ۱ بار گل می دهد. اگر مدت طولانی نگهداری شود خوشه گل زیبای صورتی رنگ روی ساقه در هر زمان از سال ممکن است بدهد.

بیلبرجیا گیاهی همیشه سبز بوده و به ارتفاع حدود ۶۰ سانتیمتر می رسد. دارای برگهای بلند و کشیده سبز میباشد که از قاعده تا نوک برگ حاشیه های دندانه ای ظریف و خاردار دارد. ساقه گل دهنده آویزان و مناسب سبد آویز است .

روش نگهداری

 این گیاه نیازمند نور کافی ولی غیر مستقیم است.
‌ دمای محیط در تابستان حداکثر ( ۲۷) درجه و زمستان (۲۱) درجه باشد.

 در تابستان هفته ای ۲ بار و در زمستان هر ۲ هفته یک بار با آب بدون املاح و سبک آبیاری شود. به خشکی مقاوم است و هوای خیلی مرطوب را دوست ندارد .

نیازی به تغذیه مصنوعی ندارد و تعویض سالیانه خاک آن و استفاده از خاک و کود آماده کاشت گیلدا میتواند تمام مواد مغذی را در اختیار این گیاه قرار دهد.

✔برگها قهوه ای و خشک شده، در اثر تشنگی گیاه است.‌
✔سیاهی برگها در اثر مواد براق کننده است.
‌✔ اگر پرچمهای گل می پوسند، در اثر آبیاری بیش از اندازه است.
✔اگر گلها ظاهر نمیشود، در اثر کمبود نور یا در اثر بزرگی گلدان است.
✔اگر گلها خشک می شود، در اثر خشکی هوا است .

⚱در صورت جابجایی گلدان معادل ۲۰% الی ۴۰% از حجم گلدان جدید را کود ورمی کمپوست گیلدا و الباقی را با خاک مخلوط نمائید.

بیلبرجیا نوتانس Billbergia nutans

بیلبرجیا نوتانس Billbergia nutans

بیلبرجیا نوتانس Billbergia nutans

بیلبرجیا نوتانس Billbergia nutans

www.gildakoud.com