برگ بیدی (wandering jew)

برگ بیدی

برگ بیدی (wandering jew)

برگ بیدی یکی از بهترین گیاهانی است که به سادگی در آپارتمان رشد کرده و برگ هایی آویزان و زیبا دارد. برای نگهداری این گیاه نیازی به شرایط ویژه ای ندارید و نوع علفی آن به سادگی می تواند زینت بخش خانه شما باشد گیاه برگ بیدی دارای ارقام و گونه های زیادی است.

نور:
نسبت به سایه تا حدودی مقاوم است اما به محیط روشن با نور غیر‌مستقیم یا ملایم احتیاج دارد. در صورت قرار گرفتن در نور شدید و گرم روی برگ‌ها لک‌های قهوه‌ای پیدا می‌شود و می‌سوزد. در صورت کمبود نور هم برگ‌ها رنگ پریده می شوند و فاصله‌ی برگ‌ها از هم زیاد می‌شود.

آبیاری:
نسبت به خشکی تا حدودی مقاوم است اما بهتر است که زیاد خشکی نکشد و بعد از خشک‌شدن سطح خاک، آبیاری بشود. آبیاری زیاد باعث پوسیده شدن ریشه می‌شود.

دما:
بهتر است در دمای کمتر از ده درجه قرار نگیرد، در سرما برگ‌ ها از بین می‌روند، وقتی دمای هوا بیشتر از ۱۵ درجه شد می‌توانید در فضای آزاد هم نگهداری کنید اما از تابش مستقیم آفتاب باید دور باشد.

خاک و کود آماده کاشت گیلدا با ترکیب خاک،کود ورمی کمپوست، پرلیت، کوکوپیت، پیت ماس، شن و ماسه بهترین خاک برای پرورش این گیاه محسوب می شود.

برای گلدهی به نور کافی احتیاج دارد

برگ بیدی

برگ بیدی

برگ بیدی

برگ بیدی

برگ بیدی (wandering jew)

www.gildakoud.com