فیلودندرون(Philodendron)

فیلودندرون(Philodendron)

فیلودندرون(Philodendron)

رنگ برگ سبز تیره و در قسمت زیرین متمایل به ارغوانی است، شکل برگها متغیر و در هنگام جوانی بیضی کشیده و بتدریج با ظهور پیچ و خمهایی در آنها شکل ویلن به خود می گیرند.
برگها ی آن، پنجه ای شکل خیلی طویل ، سبز روشن و شفاف که از ۵ یا ۷ یا ۹ لب تشکیل شده اند.

روش نگهداری :

بهترین مکان از نظر احتیاجات نوری کنار پنجره و نور غیر مستقیم است، گیاه نیم سایه نیم آفتاب را ترجیح می دهد. اشعه مستقیم آفتاب بخصوص درظهر و از پشت شیشه به برگهای گیاه صدمه وارد می نماید.

اجازه دهید خاک سطحی گلدان در فاصله بین دو آبیاری کاملا خشک شود. درزمستان هفته ای یکبار و در تابستان هفته ای دوبار آبیاری نمایید.

حداکثر درجه حرارت در تابستان ۲۴ و حداقل ۱۳ درجه در زمستان است. ‌ ‌
خاک و کود آماده کاشت شامل ترکیب خاک، ورمی کمپوست، پرلیت، کوکوپیت، پیت ماس، شن و ماسه ترکیب مناسبی برای این گیاه میباشد.

برای تقویت گیاه میتوانید از کود ورمی کمپوست استاندارد گیلدا به دو روش استفاده نمایید :

۱) به اندازه ۳ الی ۴ سانت از کود ورمی کمپوست را روی سطح خاک ریخته و سپس آبیاری نمایید.

۲) ۳ تا قاشق کود ورمی کمپوست گیلدا را در یک لیوان آب مخلوط و بعد ۲۴ ساعت، مایع بدست آمده را که ورمی تی (Vermi Tea) نام دارد در ظرف زیر گلدان ریخته و گلدان را درون آن قرار دهید.

 

فیلودندرون(Philodendron)

فیلودندرون(Philodendron)

www.gildakoud.com