آگلونما( Aglaonema)

آگلونما( Aglaonema)

آگلونما( Aglaonema)

آگلونما در حدود چهل گونه گیاه علفى در هند و مالزى دارد که برخى از آنها به خاطر داشتن برگ هاى ابلق به عنوان گیاه زینتى در منازل نگهدارى مى شوند.

روش نگهداری :

نور : کم ( نور زیاد ممکن است باعث افتادگی برگ های گیاه شود) در واقع زیبایی آگلونما به برگ های کشیده و ایستاده آن است.پس سعی کنید آن را در جایی قرار دهید که دارای نور متوسطی باشدهمچنین نور مستقیم آفتاب به گیاه صدمه می زند.

آب : در تابستان هفته ای دوبار و در زمستان هفته ای یکبار آبیاری کافی می باشد. اگر چه این گیاه خاکی با رطوبت دائمی را دوست دارد اما برای جلوگیری از پوسیدگی ریشه بهتر است اجازه دهید بین آبیاری خاک این گیاه کمی خشک شود.

رطوبت : رطوبت متوسط تا بالایی در حد 40 درصد نیاز دارد.بنابراین باید در هفته 3 بار غبارپاشی بر روی گیاه انجام شود .

دما : 18 تا 24 درجه سانتی گراد بهترین دما برای رشد این گیاه است. این گیاه در دمای کمتر از 10 درجه آسیب می بیند و تحمل هوای سرد را ندارد. همچنین در دمای بیشتر از 30 درجه و هوای خشک نیز دارای پیچیدگی و خشکی برگ می شود. بهتر است در فصل های گرم هر روز این گیاه را غبار پاشی کنید .

خاک : خاک این گیاه باید دارای زهکشی قدرتمندی باشد تا آب اضافی را از گلدان خارج کند. می توانید از خاک و کود آماده کاشت که شامل خاک، ورمی کمپوست، پرلیت، کوکوپیت، پیت ماس، شن، و ماسه هست برای این گیاه استفاده نمایید.

 

آگلونما( Aglaonema)

آگلونما( Aglaonema)

آگلونما( Aglaonema)

www.gildakoud.com