گوشواره ای(Calceolaria Herbeohybrida)

گوشواره ای(Calceolaria Herbeohybrida)

گوشواره ای (Calceolaria Herbeohybrida)

این گیاه که با نام های مختلفی چون کالسئولاریا,کفشک، گوشی، جیبی، کیفی و Slipperwort شناخته میشود

گیاهی است دو ساله که بعنوان گیاه زینتی خانگی در بهار و تابستان مورد استفاده قرار می گیرد.

برگهای گیاه، تخم مرغی و پهن، کرکدار، به طول ۸ تا ۱۲ سانتیمتر بوده که بصورت متقابل روی ساقه قرار گرفته اند.

گلهای آن به تعداد زیاد در رنگهای زرد، نارنجی، قرمز و مخلوط نمایان است. این رنگها در فصل تابستان ظاهر می شوند.

حداکثر بلندی و گستردگی آن به ۲۰ سانتیمتر می رسد.

روش نگهداری :

این گیاه به محیطی روشن نیاز دارد اما باید به دور از نور مستقیم خورشید قرار گیرد.

گل گوشواره ای نیاز آبی متوسط داشته و وقتی سطح خاک گلدان خشک شد باید آبیاری شود (خیس ماندن خاک باعث پوسیدگی ریشه و از بین رفتن گیاه میشود)

این گیاه به دما بسیار حساس است و اصلا تحمل گرما را ندارد مناسب ترین دما برای گل گوشواره ای بین ۷ تا ۱۶ درجه سانتی گراد میباشد.

از خاک و کود آماده کاشت گیلدا که شامل خاک، کوکوپیت، پرلیت، پیت ماس، ورمیکولیت، ذغال، شن و ماسه میباشد میتواند برای کاشت و نگهداری گیاه استفاده نمایید.

در طول دوره رشد گیاه گوشواره ای میتوانید از کود NPK گلدهی+ گیلدا استفاده نمایید و بعد از مشاهده اولین غنچه برای افزایش و دوام گل ها میتوانید از قطره گلدهی گیلدا استفاده نمایید.

 

گوشواره ای(Calceolaria Herbeohybrida)

گوشواره ای(Calceolaria Herbeohybrida)

گوشواره ای(Calceolaria Herbeohybrida)

گوشواره ای(Calceolaria Herbeohybrida)

گوشواره ای(Calceolaria Herbeohybrida)

گوشواره ای(Calceolaria Herbeohybrida)

گوشواره ای(Calceolaria Herbeohybrida)

گوشواره ای(Calceolaria Herbeohybrida)

www.gildakoud.com