گلشانه(Never never plant)

گلشانه(Never never plant)

گلشانه(Never never plant)

این گیاه در فارسی به نام های سته نانته ، ته نانته، گلشانه و هرگز هرگز شناخته میشود، نام علمی آن Ctenanthe oppenheimiana از تیره Maranthacaea و بومی برزیل است.

این گیاه چندساله از ارقام گیاهان زینتی "سه رنگ" می باشد و می تواند تا ۴۵ سانتیمتر رشد کند و قد بکشد.

گاهی مبتدیان این گیاه را با مارانتا وکلاته آ اشتباه میگیرند. برگها نسبت به مارانتا ایستاده تر است . سطح برگها کرمی رنگ با رگبرگهای سبز رنگ و سطح زیرین برگها ارغوانی می باشد.

روش نگهداری :

نیازمند نور معمولی است و نسبت به سایه تحمل بیشتری دارد ولی در زمستان نیاز نوری آن بیشتر است.

در تابستان هفته ای ۲ یا ۳ بار و در زمستان ۱ بار در هفته گیاه را آبیاری نمایید و درصورتیکه درجه حرارت زیر ۱۰ درجه باشد هر ۱۲-۱۰ روز ۱ بار آبیاری کافی می باشد.

بهترین دما برای این گیاه ۱۶ تا ۲۵ درجه سانتیگراد میباشد.

استفاده از پوکه (کف گلدان) و خاک و کود آماده کاشت میتواند نیاز های غذایی این گیاه را برطرف کند.

این گیاه به رطوبت زیادی نیاز دارد. در طول تابستان هر روز و در زمستان ۲ بار در هفته برگ های این گیاه را غبارپاشی نمایید.

 

گلشانه(Never never plant)

گلشانه(Never never plant)

گلشانه(Never never plant)

گلشانه(Never never plant)

گلشانه(Never never plant)

گلشانه(Never never plant)

www.gildakoud.com