گل شیپوری(Zantedeschia)

گل شیپوری(Zantedeschia)

گل شیپوری(Zantedeschia)

گل شیپوری امروزه به عنوان گیاهان زینتی در محیط داخلی افزایش یافته است. این گیاه دارای ساقه های ریشه مانند زیرزمینی است.در محل هایی که در آن بارش باران و درجه حرارت مناسب باشد همیشه سبز است.

گل شیپوری معمولا برای تزئین راهروهای شیشه دار و آپارتمانها بکار می رود.

گل شیپوری حاوی اگزالات کلسیم است و مصرف خام گیاه ممکن است منجر به سوزش شدید و تورم لبها ، زبان و گلو شود و درد معده و اسهال را در پی داشته باشد.

گل شیپوری نیازمند محلی با آفتاب کامل و کمی سایه روشن است. در آب و هوای گرم ، بهتر است بعد از ظهر ها از تغییر سایه بهره مند شوند.

رطوبت محیط آن مانند خاک آن باید مرطوب باشد. ‌
در صورت جابجایی گلدان میتوانید از خاک و کود آماده کاشت گیلدا استفاده کنید.

به عمق ۲ الی ۵ سانتیمتر خاک گلدان را برداشته و کود ورمی کمپوست گیلدا را جایگزین نموده و با خاک سطحی مخلوط کنید.

 

گل شیپوری(Zantedeschia)

گل شیپوری(Zantedeschia)

گل شیپوری(Zantedeschia)

www.gildakoud.com