گل خورشیدی(Clivia miniata)

گل خورشیدی(Clivia miniata)

(Clivia miniata)گل خورشیدی

اسم علمی گیاه خورشیدی Clivia miniata ، از خانواده Amaryllidaceae میباشد. این گونه بومی آفریقای جنوبی است .

برگهای آن خطی یا نوار مانند به رنگ سبز تیره براق و به طول نیم متر می باشد ارتفاع این گیاه به حدود ۵۰ سانتی متر می رسد. ساقه گل دهنده در انتها در حدود ۱۰ تا ۲۰ عدد گل به رنگ نارنجی متمایل به قرمز از اوایل تا اواسط بهار می دهد زمان گلدهی این گیاه بهار به تابستان است البته پس از آن که گیاه بالغ شد که در حدود ۳ سال طول میکشد.


روش نگهداری:

از اوایل پاییز باید به گیاه آب کمتری داد تا طول ساقه گل دهنده به ۱۵ سانتی متر برسد. .
بهتر است در مورد این گیاه برای آبیاری از آب مقطر استفاده شود.

حرارت ۲۰ تا ۲۵ درجه سانتی گراد برای گیاه مناسب است.

پس از گل دادن باید خاک گلدان را عوض کرد و این عمل در اردیبهشت و خرداد ماه صورت می گیریدشما میتوانید از خاک و کود آماده کاشت جهت تعویض خاک استفاده نمایید ولی می توان در بعضی سالها فقط قسمت سطحی خاک گلدان را تعویض نمود و به جای آن از ورمی کمپوست استفاده کرد که باعث تقویت گیاه میشود اما باید مواظب بود که هنگام تعویض خاک به ریشه های متورم و گوشتی آن آسیبی نرسد. ‌
گل خورشیدی به نور کم تا معمولی، گرمای متوسط، رطوبت هوای ۵۰ تا ۷۰ درصد احتیاج دارد.

 

گل خورشیدی(Clivia miniata)

گل خورشیدی(Clivia miniata)

گل خورشیدی(Clivia miniata)

گل خورشیدی(Clivia miniata)

گل خورشیدی(Clivia miniata)

www.gildakoud.com