کراسولا اواتا(crassula ovata)

کراسولا اواتا(crassula ovata)

کراسولا اواتا(crassula ovata)

این گیاه در شرایط مناسب تا ۸/۱ متر رشد می‌کند. شبیه درختچه بوده و دارای برگ‌های سبز مایل به خاکستری و بسیار مناسب جهت ایجاد بونسای میباشد.

نور:
این گیاه نیاز به مکان پرنور دارد، آنها در نیم سایه با روشنایی کامل رشد می کنند. اما با این حال ، گرمای شدید یا overexposure آفتاب مستقیم را نیز به خوبی تحمل میکنند.

خاک :
خاک این گیاه باید به خوبی زهکشی شده باشد و با کود ورمی کمپوست تغدیه گردد همچنین برای تقویت میتوانید از ورمی تی استفاده کنید تا ۳ قاشق کود ورمی کمپوست گیلدا را در یک لیوان آب مخلوط و بعد ۲۴ ساعت، مایع بدست آمده را که ورمی تی (Vermi Tea) نام دارد، در ظرف زیر گلدان ریخته و گلدان را درون آن قرار دهید.
برای سهولت در نگهداری و کاشت شما میتوانید از خاک و کود آماده کاشت استفاده نمایید که در حال حاضر کامل ترین ترکیب خاک، کود، پرلیت، کوکوپیت، پیت ماس، شن، ماسه در بازار میباشد.

دما:
حداقل دمای قابل تحمل آن ۷-۵ درجه سانتی‌گراد می‌باشد.

هرس این گیاه در بهار و پیش از فصل رشد باید انجام شود.

تمام گیاهان سبز دارای ماده ای به نام کلروفیل هستند که باعث سبز ماندن گیاه در قسمت برگ و گاهی تنه میشوند این ماده در عمل فتوسنتز نقش مهمی دارد و گیاه از طریق کلروفیل نور خورشید و دی اکسید کربن را جذب کرده و طی عمل فتوسنتز به کربوهیدرات ها و اکسیژن تبدیل میکند حال اگر قسمتی از گیاه از رنگ یا مخمل های رنگی پوشیده شود کلروفیل قسمت رنگ شده نمیتواند عمل و گیاه از آن قسمت زرد و پوسیده میشود.

در کل عمر گیاهان رنگ شده از گیاهان معمولی کم تر است پس سعی کنید گیاهان رنگ شده خریداری نکنید.


کراسولا اواتا(crassula ovata)

کراسولا اواتا(crassula ovata)

کراسولا اواتا(crassula ovata)

کراسولا اواتا(crassula ovata)

www.gildakoud.com