هویا کارنوزا(Hoya carnosa)

هویا کارنوزا(Hoya carnosa)

هویا کارنوزا(Hoya carnosa)

گیاهی است رونده که بوسیله ریشه های هوائی به قیم می چسبد . از ویژگیهای این گیاه این است که تمام ساقه های جوان قبل از برگ آشکار می شوند .

دارای گلهای چتری سفید تا صورتی گوشتی ستاره ای شکل خوشبو که از خرداد تا پائیز ظاهر میشوند و معمولا گلها دوباره بر روی همان ساقه گل دهنده بوجود می آید و بنابر این نباید آنها را چید .این گیاه بندرت قبل از دو سالگی به گل می نشیند.

این گیاهان دارای دو فرم ابلق می باشند که عبارتند از: H. C. variegata که دارای برگهای زیبای سبز مایل به آبی با کناره های سفید متمایل به صورتی است و H. C. compacta که برگهای آن دارای کناره های سبز تیره با مرکز طلائی و برگهای آن شکل روبان می باشد .

روش نگهداری :

بهترین خاک برای این گیاه ترکیبی از خاک، کود ورمی کمپوست، پرلیت، کوکوپیت، پیت ماس، زغال چوب میباشد.

خاک و کود آماده کاشت شامل موارد فوق میباشد که میتوانید برای گیاه هویا استفاده نمایید.

در زمستان به حد اقل ١۶ درجه سانتیگراد حرارت نیاز دارد .رطوبت هوا در طول بهار و تابستان باید باندازه کافی باشد ، بویژه در هوای گرم احتیاج رطوبتی بیشتر می شود و باید آنرا با اسپری دستی آبپاشی نمود و هوای تازه در اختیارش گذاشت.

گلدان نباید مانع خروج آب اضافی گردد بنابر این حتما از پوکه در کف گلدان استفاده نمایید.

در طول زمستان باید از آب دادن زیاد خود داری کرد . برعکس در بهار و تابستان باید به اندازه کافی آب در دسترس گیاه باشد.

این گیاهان به روشنائی نسبتأ زیاد احتیاج دارند.
تعویض گلدان در اواخر زمستان انجام می گیرد . در تابستان هر سه هفته یکبار کود ورمی رقیق به گیاه داده شود . با وجودیکه این گیاهان درگلدانهای کوچک نیز گل میدهند ولی بهتر است که آنها را در گلدانی نسبتأ بزرگ کاشت .

برای تقویت گیاه به عمق ۲ الی ۵ سانتیمتر خاک گلدان را برداشته و کود ورمی کمپوست گیلدا را جایگزین نموده و با خاک سطحی مخلوط کنید.

 

هویا کارنوزا(Hoya carnosa)

هویا کارنوزا(Hoya carnosa)

هویا کارنوزا(Hoya carnosa)

هویا کارنوزا(Hoya carnosa)

هویا کارنوزا(Hoya carnosa)

www.gildakoud.com