گینورا سارمنتوزا(Gynura Sarmentosa)

گینورا سارمنتوزا(Gynura Sarmentosa)

گینورا سارمنتوزا(Gynura Sarmentosa)

این گیاه معمولا با عنوان "عشق بنفش" نیز شناخته شده است چرا که دارای برگ های بنفش رنگ مخمل نما میباشد.استفاده از آن در سبد آویزان و یا جامهای شیشه ای رایج است.

این گیاه علفی بومی هندوستان است و زیبایی فوق العاده آن به خاطره پوشش خزمانند و پرزهای بنفش رنگ روی برگها و ساقه های آن است و تماشای آن از زاویه مخصوص با نور خورشید لذت بخش است.

دارای برگهای دندانه دار و بصورت نامنظم روی ساقه ها می باشد.

روش نگهداری :

جهت نمایان شدن بهتر و بیشتر رنگها در برگ احتیاج به نور قوی دارد ، پشت پنجره پرنور بهترین مکان است ولی مواظب اشعه مستقیم آفتاب بود.

اگرچه در زمستان درجه حرارت ۱۳ درجه سانتیگراد را تحمل می کند ولی درجه حرارت مطلوب در این فصل ۱۵ درجه سانتیگراد است ، ماکزیمم درجه حرارت تابستان ۲۹ درجه سانتیگراد توصیه میگردد.

در تابستان آبیاری روزانه و در زمستان هفته ای یکبار پیشنهاد میگردد.

خاک و کود آماده کاشت با ترکیب خاک، ورمی کمپوست، کوکوپیت، پرلیت، پیت ماس، شن و ماسه مناسب برای گیاهان آپارتمانی از جمله گینورا سارمنتوزا میباشد.

 

گینورا سارمنتوزا(Gynura Sarmentosa)

گینورا سارمنتوزا(Gynura Sarmentosa)

گینورا سارمنتوزا(Gynura Sarmentosa)

www.gildakoud.com