فیکوس لیراتا(Ficus lyrata)

فیکوس لیراتا(Ficus lyrata)

فیکوس لیراتا(Ficus lyrata)

فیکوس لیراتا یا فیکوس برگ ویلونی از دیگر گیاهان خانواده موراسه محسوب می شود. این گیاه برگ هایی بشکل پنج ضلعی یا شبیه به یک ویلون دارد و منظره خاص و منحصر به فردی از خود نمایان می کند.

برگها : این گیاه بعلت برگهایش گاهی انجیری ویولونی مینامند . رنگ برگها سبز تیره با رگبرگ روشن هستند . اندازه برگها ۳۰تا ۵۰ سانتیمتر بوده و جنبه تزئینی آن زیاد است .

بلندی آنها گاه تا ۱۵ متر میرسد و برگ های آنها تا ۴۵ سانتی متر طول و ۳۰ سانتی متر درعرض گسترده میشود. حالت چرمی و حاشیه مواج برگ ها را از زیبایی خاصی برخوردار کرده است.
این درخت زینتی محبوب در مناطق نیمه گرمسیری و گرمسیری است و می توان آن را در گلدان نگهداری کرد. ولی در صورت کاشت در زمین از رشد به مراتب سریعتری برخوردار میباشد.

محل زندگی : این گیاه به نور کم احتیاج دارد ولی در مقابل، نیاز آن به حرارت زیاد بوده و بخصوص در زمستان نباید حرارت کمتر از ۱۸ درجه باشد . هوای خشک آپارتمان را مدت کوتاهی تحمل میکند .

به خاکی نسبتا سبک نیاز دارد شما میتوانید از ترکیب ورمی کمپوست، پیت ماس، پرلیت و کوکوپیت استفاده نمایید.

 

فیکوس لیراتا(Ficus lyrata)

فیکوس لیراتا(Ficus lyrata)

فیکوس لیراتا(Ficus lyrata)

فیکوس لیراتا(Ficus lyrata)

فیکوس لیراتا(Ficus lyrata)

فیکوس لیراتا(Ficus lyrata)

فیکوس لیراتا(Ficus lyrata)

www.gildakoud.com