فانوس چینی (Chinese lantern)

فانوس چینی (Chinese lantern)

فانوس چینی (Chinese lantern)

اسم های دیگه گیاه: فیسالیس، گیلاس زمستانی، فانوس چینی، فانوس ژاپنی

چون این گیاه شبیه فانوس های چینی هست به این اسم شناخته شده.

برگهاش قلبی تا بیضوی هست و کرکدار و زمان گلدهی از خرداد تا مهرماهه اگر منطقه بدون یخبندان باشه گلدهی در تمام طول سال اتفاق میافته.

خوردن میوه این گیاه ممکنه باعث حساسیت و مسمومیت بشه.

این گیاه به صورت شاخه بریده با میوه برای تزئین استفاده میشه.

روش نگهداری :

برای کاشت فانوس چینی در گلدان میتونید از پوکه و خاک و کود آماده کاشت گیلدا استفاده کنید و برای تقویت گیاه میتونید از کود NPK سه بیست گیلدا استفاده کنید.

وقتی سطح رویی خاک خشک شد آبیاری انجام بدید.

این گیاه به نور زیاد و آفتاب احتیاج داره.

دمای بین ۱۲ تا ۲۵ درجه رو تحمل میکنه.

 

فانوس چینی (Chinese lantern)

فانوس چینی (Chinese lantern)

فانوس چینی (Chinese lantern)

فانوس چینی (Chinese lantern)

فانوس چینی (Chinese lantern)

فانوس چینی (Chinese lantern)

فانوس چینی (Chinese lantern)

فانوس چینی (Chinese lantern)

فانوس چینی (Chinese lantern)

www.gildakoud.com