شفلرا آربوریکلا(Schefflera arboricola)

شفلرا آربوریکلا(Schefflera arboricola)

شفلرا آربوریکلا(Schefflera arboricola)

گیاهی است زیبا از سرزمین استرالیا که برگ های سبز رنگ روشن،براق، چرمی و دمبرگ های بلند و در بخش انتهایی برگ های پنجه ای شکل ابتدا با سه برگچه و سپس تعداد آنها به ۸ عدد می رسد

ارتفاع این درختچه همیشه سبز در حال رشد میتواند به ۳ تا ۶ متر برسد، آزاد ایستاده ، و یا چسبیده به تنه درختان دیگر است.

شفلرا گیاهی مقاوم به شرایط نامساعد محیطی است و به همین جهت مناسب برای راهروها و کریدورهای ادارات است.

روش نگهداری :

به نور غیر مستقیم احتیاج دارد، هر چند وقت یکبار گلدان را به آفتاب (صبح) منتقل نمایید، به سایه نسبتا" مقاوم است.

در تابستان حداکثر درجه حرارت ۲۷ و در زمستان حداقل آن ۱۸ درجه سانتی گراد، چنانچه درجه حرارت بالاتر از حد معمول باشد به جریان هوای ملایم نیاز دارد.

بین دو آبیاری اجازه دهید خاک کمی خشک شود و بعد از آب بدون املاح و سبک استفاده شود.

از خاک و کود آماده کاشت میتوانید برای کاشت این گیاه یا تعویض خاک گلدان استفاده نمایید.

واریته های ابلق نیاز به نور بیشتر دارند پس گلدان آن ها را به محل روشن تر با نور غیر مستقیم منتقل نمایید.

گیاه جوان در حال رشد هر سال دوبار احتیاج به تعویض گلدان دارد با افزایش سن گیاه هر سال و یا هر دو سال یک بار تعویض انجام شود. در صورت عدم امکان تعویض گلدان خاک های سطحی با خاک نو و غنی عوض شود.

شفلرا آربوریکلا(Schefflera arboricola)

شفلرا آربوریکلا(Schefflera arboricola)

شفلرا آربوریکلا(Schefflera arboricola)

شفلرا آربوریکلا(Schefflera arboricola)

شفلرا آربوریکلا(Schefflera arboricola)

www.gildakoud.com