شعله جاوید(eternal flame)

شعله جاوید(eternal flame)

شعله جاوید(eternal flame)

این گیاه بومی برزیل است و معمولا با عنوان شعله جاوید یا شعله همیشگی شناخته میشود.

دارای برگ های آجدار زیبایی است که قسمت پشت آنها مایل به زرشکی می باشد و برگ های این گیاه در طول شب جمع می شود.

گل های آن خیره کننده و به رنگ زرد مایل به نارنجی است.

شعله جاوید تا حدود ۶۰cm در ارتفاع رشد کرده و بلند میشود و دارای گلبرگ های انبوه و فشرده میباشد.

روش نگهداری :

مکانی با نور سایه روشن برای این گیاه مطلوب است اما از آفتاب مستقیم دور نگه داشته شود، زیرا ممکن است باعث رنگ پریدگی و سوختگی برگ ها شود.

این گیاه میتواند در دمای ۱۸ تا ۲۲ درجه سانتی گراد رشد کند.

این گیاه آبیاری متوسطی دارد و باید بین دو آبیاری خاک به عمق ۱ الی دو سانت خشک شود.

خاک و کود آماده کاشت برای رشد و پرورش این گیاه مناسب میباشد.

برای شکوفه دادن، نگهداری گیاه در تاریکی مطلق بین ۱۲ تا ۱۴ ساعت در روز به مدت چند هفته، میتواند مثمر ثمر باشد.

 

شعله جاوید(eternal flame)

شعله جاوید(eternal flame)

شعله جاوید(eternal flame)

شعله جاوید(eternal flame)

شعله جاوید(eternal flame)

www.gildakoud.com