سرخس سخت(Blechnum Gibbum) ‌

سرخس سخت(Blechnum Gibbum) ‌

سرخس سخت(Blechnum Gibbum)

این درخت سرخس کوچک دارای تنه ای بلند و باریک و بومی مناطق گرمسیری میباشد.این سرخس در زادگاه اصلی خود درخت مانند است و به صورت شاخه نخلی و با ارتفاع 1 متر می روید.

برگهایش درشت و به بخشهای بلند و باریکی تقسیم شده اند. اگر در گلدان کاشته شود تنه اش کوتاه میماند ولی تعدادی برگ درشت به طول 60 سانتیمتر و به رنگ سبز زیبایی از آن میروید.

این گیاه به عنوان یک گیاه آپارتمانی تزئینی عالیست و بسیار مقاوم و کم توقع میباشد.

روش نگهداری :

مانند بسیاری از سرخس ها ، آنها حداکثر سایه جزئی نیاز دارد آنها در نور مستقیم خورشید حالت سوختگی پیدا میکنند.

این سرخس ها به آبیاری معمولی احتیاج دارد.

دمای ۲۰ الی ۲۵ درجه سانتی گراد میتواند برای این نوع سرخس مناسب باشد.

تأمین رطوبت بالا ، چه از طریق غبار ، رطوبت ساز بسیار مهم است

میتوانید Blechnum Gibbum را در خاک و کود آماده کاشت گیلدا پرورش داد.

 

سرخس سخت(Blechnum Gibbum) ‌

سرخس سخت(Blechnum Gibbum) ‌

سرخس سخت(Blechnum Gibbum) ‌

سرخس سخت(Blechnum Gibbum) ‌

www.gildakoud.com