سرخس پای خرگوش(Davallia Canariensis)

سرخس پای خرگوش(Davallia Canariensis)

سرخس پای خرگوش(Davallia Canariensis)

این جنس که سرخس داوالیا یا سرخس پاخرگوش نیز نامیده میشود دارای حدود ۴۰ گونه از سرخس ها و در خانواده Davalliaceae میباشد.

داوالیا اغلب در سبدهای آویزانی استفاده می شود زیرا ریزوم ها به سرعت تقسیم به بخش های مختلف میشوند و در سطح گسترده میشوند.

این گیاه دارای ریزوم های بلند هوایی است که بر روی پوسته های ضخیم درختان و یا روی صخره های سنگی رشد میکند.

بعضی از گیاهان این جنس دارای ارزش زینتی بوده و قابل نگهداری در منازل و ادارات میباشد که معروفترین آنها همین گونه میباشد.

روش نگهداری :

بر خلاف دیگر سرخس ها ، Davallia تحمل رطوبت پایین را دارد.

سرخس پای خرگوش میتواند در دمای 16 تا 24 درجه سانتی گراد رشد کند.

سرخس پای خرگوش نیازمند سایه کامل میباشد.

این گیاه به آبیاری متوسط و به طور منظم نیاز دارد و آب بیش از اندازه را نمی تواند تحمل کند.

برای بدست آوردن ترکیب خاک مناسب سرخس پای خرگوشی میتوانید از خاک و کود آماده کاشت گیلدا به همراه مقدار اضافی پیت ماس گیلدا استفاده نمایید برای زهکشی بهتر میتوانید از یک لایه پوکه در کف گلدان استفاده نمایید تا آب اضافی در گلدان باقی نماند.

 

سرخس پای خرگوش(Davallia Canariensis)

سرخس پای خرگوش(Davallia Canariensis)

سرخس پای خرگوش(Davallia Canariensis)

سرخس پای خرگوش(Davallia Canariensis)

سرخس پای خرگوش(Davallia Canariensis)

سرخس پای خرگوش(Davallia Canariensis)

www.gildakoud.com