سانسوریا مهتابی(SANSEVIERIA MOONSHINE)

سانسوریا مهتابی(SANSEVIERIA MOONSHINE)

سانسوریا مهتابی(SANSEVIERIA MOONSHINE)

سانسوریا مهتابی با برگهایی بلند و کشیده به رنگ نقره ای خاکستری و سبز گونه ای است که به عنوان گیاه زینتی خانگی گسترش یافته است، زیرا چندان نیازی به مراقبت ندارد.

سانسوریا ها گیاهانی هستند که عمر بسیار طولانی دارند و می تواند برای چندین نسل باقی بمانند.

این گیاه از اولین پیشنهاد ها برای کسانی است که به دنبال ایجاد فضای سبز در خانه و باغ خود می باشند است و سرعت رشد گیاه متوسط است.

روش نگهداری :

این گیاهان در سایه های عمیق و مکان های با نور کم، ممکن است برگ تیره تر داشته باشند اما به طور کلی به نوری متوسط احتیاج دارند.

دمای مناسب در زمستان ( ۱۶-۱۰ درجه ) و در تابستان ( ۲۴ درجه) سانتیگراد می باشد.

در زمستان هر ۳ هفته یک بار و در تابستان در هفته یک بار گیاه را آبیاری نمایید.

خاک سانسوریا مناسب برای گیاهان سانسوریای مهتابی میباشد.

سانسوریا به غبارپاشی احتیاج ندارد.

همچنین این گیاهان به خوبی به عنوان پاک کننده هوای داخل ساختمان مورد استفاده قرار میگیرند و در از بین بردن آلاینده های مضر بسیار خوب عمل میکنند.

تعویض گلدان ۳ سال یک بار میباشد مگر اینکه ریشه ها بسیار متراکم شده باشند.

 

سانسوریا مهتابی(SANSEVIERIA MOONSHINE)

سانسوریا مهتابی(SANSEVIERIA MOONSHINE)

سانسوریا مهتابی(SANSEVIERIA MOONSHINE)

سانسوریا مهتابی(SANSEVIERIA MOONSHINE)

سانسوریا مهتابی(SANSEVIERIA MOONSHINE)

www.gildakoud.com