دراسینا ریکی(Dracaena Rikki)

دراسینا ریکی(Dracaena Rikki)

دراسینا ریکی(Dracaena Rikki)

اسم علمی این گیاه Dracaena Rikki ، از خانواده روساسه میباشد. این جنس دارای ۴۰ گونه مختلف از درختچه های همیشه سبزاست
اغلب گونه های این جنس نخل مانند بوده و ریشه هایی دارند که درتمام طول، قطر یکسانی داشته و به رنگ زرد نارنجی می باشد.

دراسینا ریکی گیاهی با پوشش برگی برازنده و با برگ زیاد است و در زمستان یا هوای سرد گل میدهد.

دراسنا ریکی به نور کم تا متوسط (مکان ایده آل نزدیک پنجره شرقی یا غربی است) ، گرمای معمولی، خاک نسبتاً مرطوب، رطوبت هوای ۵۰ تا ۹۰ درصد احتیاج دارد.

خاک و کود آماده کاشت مناسب برای تعویض خاک این گیاه میباشد.

آبیاری مناسب برای این گیاه ضروری است . سعی نمایید در همه حال خاک گیاه را مرطوب نگه دارید.اما در زمستان کمتر آبیاری نمایید و لی اجازه ندهید خاک کاملا خشک شود. ‌
برای تقویت گیاه میتوانید به عمق ۲ الی ۵ سانتیمتر خاک گلدان را برداشته و کود ورمی کمپوست گیلدا را جایگزین نموده و با خاک سطحی مخلوط کنید.

 

دراسینا ریکی(Dracaena Rikki)

دراسینا ریکی(Dracaena Rikki)

دراسینا ریکی(Dracaena Rikki)

دراسینا ریکی(Dracaena Rikki)


‌ www.gildakoud.com