تیلاندزیا سایانیا(Tillandsia Cyanea)

تیلاندزیا سایانیا(Tillandsia Cyanea)

تیلاندزیا سایانیا(Tillandsia Cyanea)

تیلاندزیا سایانیا یا جوجه تیغی صورتی گونه ای از گیاهان گلدار در خانواده آناناس و زیرخانواده Tillandsioideae است. دارای شاخ و برگ هایی که به سرعت افزایش می یابد و گل آذینی به رنگ صورتی یا قرمز که از آن گلی به رنگ بنفش، پدیدار می شود.

روش نگهداری :

برای نگهداری تیلاندزیا دیریانا در خانه باید به اندازه کافی نور و روشنایی قوی ولی غیر مستقیم وجود داشته باشد (ترجیحا نزدیک پنجره های جنوبی). اگر این عملی نیست ، چراغ فلورسنت به میزانی که تا ۹۲ ٪ روشنایی خورشید در اتاق ایجاد شود.

همچنین گیاه نیاز به گردش هوای تازه دارد، بنابر این پنجره ها و یا درب را تا آنجا که امکان پذیر است باز نگه دارید تا مطمئن شوید که گردش هوا در اتاق برقرار است. اگر مقدور نبود از پنکه استفاده نمایید.

آبیاری باید یک بار در هفته در مناطق مرطوب از کشور انجام شود و دو بار در هفته در مناطق خشک. باید اجازه داد بین هر آبیاری خاک گلدان خشک شود.

آنها نیاز به درجه حرارت متوسط ۵۰ - ۶۵ درجه در شب و در روز درجه حرارت ۶۸ درجه یا بالاتر داردند.

میتوانید برای این گیاه از خاک و کود آماده کاشت گیلدا استفاده کنید که تمام مواد مغذی مورد نیاز گیاه را در اختیارش قرار میدهد.

 

تیلاندزیا سایانیا(Tillandsia Cyanea)

تیلاندزیا سایانیا(Tillandsia Cyanea)

تیلاندزیا سایانیا(Tillandsia Cyanea)

تیلاندزیا سایانیا(Tillandsia Cyanea)

www.gildakoud.com