پتوس(Devil's ivy)

پتوس(Devil's ivy)

پتوس(Devil's ivy)
گیاه پتوس بسیار متنوع و جذاب است، همچنین بسیار مقاوم و برای راحت بودن رشدش شهرت دارد.آن ها بومی جنگل های جزایر سولومون هستند و قادر به سازگاری با گستره وسیعی از شرایط خارج از زیستگاه طبیعی مناطق گرمسیری خود می باشند.

گیاه پتوس نه تنها می تواند فضای شما را با رنگ و بافتش تغییر دهد، بلکه رتبه بالایی را در لیست گیاهانی دارد که به تصفیه هوا کمک می کنند.

علاوه بر این، آن ها رطوبت جو را افزایش می دهند و دی اکسید کربن را با اکسیژن جایگزین می کنند.

شما میتوانید از خاک و کود آماده کاشت گیلدا برای این گیاه استفاده نمایید.

 

پتوس(Devil's ivy)

پتوس(Devil's ivy)

پتوس(Devil's ivy)

پتوس(Devil's ivy)

www.gildakoud.com