پپرومیا کاپراتا(Peperomia caperata)

پپرومیا کاپراتا(Peperomia caperata)

پپرومیا کاپراتا(Peperomia caperata)

این گیاه دارای بیش از ۱۰۰۰ گونه مختلف از گیاهان همیشه سبز بالارونده است که اغلب آنها برگهای زیبایی دارند.

گونه مذکور بومی نواحی استوایی امریکا بوده و ارتفاع آن به حدود ۸ تا ۲۵ سانتی متر و گسترش آن به ۱۲ تا ۱۵ سانتی متر می رسد. برگ های آن بسیار زیاد و قلبی شکل می باشند که از قسمت مرکزی گیاه خارج می شوند.

روش نگهداری :
این گیاه به نور متوسط، حرارت زیاد، خاک همیشه خیس، رطوبت ۵۰تا ۹۰ درصد نیاز دارد.

برای کود دهی این گیاه میتوان به عمق ۲ الی ۵ سانتیمتر خاک گلدان را برداشته و کود ورمی کمپوست گیلدا را جایگزین نموده و با خاک سطحی مخلوط کنید.

در صورت جابجایی گلدان میتوانید از خاک و کود آماده کاشت که مناسب برای انواع گیاهان آپارتمانی هست استفاده نمایید.

 

پپرومیا کاپراتا(Peperomia caperata)

پپرومیا کاپراتا(Peperomia caperata)

پپرومیا کاپراتا(Peperomia caperata)

پپرومیا کاپراتا(Peperomia caperata)


‌ www.gildakoud.com