ایکمیا فاسکیاتا (Aechmea Fasciata )

ایکمیا فاسکیاتا (Aechmea Fasciata )

ایکمیا فاسکیاتا (Aechmea Fasciata )

گیاهی دائمی به بلندی ۴۰ و گستردگی ۵۰ سانتیمتر است، دارای برگ‌های نواری شکل با خطوط نقره‌ای رنگ بوده و گل‌های آن در اواسط تابستان تا اوایل زمستان به رنگ صورتی ظاهر می‌شوند.

این گیاهان تقریبا همیشه سبز هستند گل های زیبای نسبتا دائمی تولید می کنندو برگ های انها نسبتا خشن ودر حاشیه خاردار است.

ایکمیا دارای ۵۰گونه است که بیشترمتعلق به حاره ای گرم ومرطوب می باشند.در زیست گاه های طبیعی خود بیشتر بر سطح درختان و گیاهان دیگر رشد می نمایند.برخی از گونه ها گیاهان زیبای آپارتمانی وگلخانه ای را تشکیل می دهند.

برخی از گونه های این گیاه بر روی درختان زندگی می کنند و نیاز خود را از سایر درختان برآورده می کنند و زندگی انگلی دارند , ولی می توانند به صورت مستقل هم به زندگی ادامه دهند.

روش نگهداری :

رطوبت یک اصل مهم برای گیاه می باشد.این کار را می توان از طریق اسپری کددن آب بر روی برگ های گیاه انجام داد.

از قرار دادن گیاه در زیر نور مستقیم خورشید باید پرهیز کرد , و زیر سایه گیاهان دیگر محل مناسبی برای آن می باشد , البته در منزل نیز این گیاه به خوبی رشد می کند ولی میتوان برای عدم کج شدن گیاه به سمت نور آن را به خارج از اتاق انتقال داد , زیرا پشت پنجره باید مرتبا گلدان را چرخاند تا گیاه حالتی کج و زشت پیدا نکند .

ریشه گیاه را دایماً مرطوب نگه دارید گاهی در طول تابستان درون حفره وسط برگ‌ها آب می‌ریزند ولی در طول زمستان اگر دمای محیط پائین‌تر از ۱۸ درجه سانتیگراد باشد، این حفره باید خشک نگهداشته شود.

دمای مناسب برای این گیاه ۱۸ تا ۲۲ درجه سانتی گراد میباشد.

خاک و کود آماده کاشت با بافتی سبک و غنی شده به وسیله کود استاندارد ورمی کمپوست مناسب برای ایکمیا فاسکیاتا میباشد.

گیاه جوان تا چند سال گلدهی ندارد گیاه بالغ
پس از پایان گلدهی از بین می‌رود ولی پاجوش‌های آنرا می توان در گلدان دیگر کاشت.

 

ایکمیا فاسکیاتا (Aechmea Fasciata )

ایکمیا فاسکیاتا (Aechmea Fasciata )

ایکمیا فاسکیاتا (Aechmea Fasciata )

ایکمیا فاسکیاتا (Aechmea Fasciata )

ایکمیا فاسکیاتا (Aechmea Fasciata )

ایکمیا فاسکیاتا (Aechmea Fasciata )

www.gildakoud.com