کالاتیا گورخری(Calathea zebrina)

کالاتیا گورخری(Calathea zebrina)

کالاتیا گورخری(Calathea zebrina)

معمولا به عنوان گیاه گورخر نیز شناخته می شود. این گیاه گاهاً در فصل بهار گل می دهد. این گیاه بومی جنوب شرقی برزیل است و بلندی آن به ۹۰ سانتیمتر میرسد.

روش نگهداری :

این گیاه به نور متوسط، حرارت معمولی، آبیاری متوسط تا زیاد، رطوبت ۷۰ تا ۹۰ درصد احتیاج دارد.

بهترین مکان برای نگهداری این گیاه مکان های نیم سایه آفتاب (درون اتاقی که دارای پنجره های شمالی شرقی باشد) و محل گرم و مرطوب می باشد.

بهتر است گلدان را روی سینی حاوی ریگهای خیس ، قرار دهید.

خاک مناسب این گیاه خاک و کود آماده کاشت میباشد که ترکیبی از خاک، کود ورمی کمپوست، پرلیت، کوکوپیت، پیت ماس، شن و ماسه میباشد.

حداقل دمای محیط برای رشد این گیاه ۱۵ درجه سانتیگراد میباشد.

 

کالاتیا گورخری(Calathea zebrina)

کالاتیا گورخری(Calathea zebrina)

کالاتیا گورخری(Calathea zebrina)

کالاتیا گورخری(Calathea zebrina)

www.gildakoud.com