اسپاراگوس ستاسیوس (Asparagus setaceus)

اسپاراگوس ستاسیوس (Asparagus setaceus)

اسپاراگوس ستاسیوس (Asparagus setaceus)

این جنس دارای گونه های بسیاری است. دو گونه آن از نظر زینتی حائز اهمیت هستند. زیرا هم به صورت گیاهان گلدانی و هم آویزی در آپارتمان مورد استفاده قرا می گیرند.

اسپاراگوس گیاهی دائمی با رنگ سبز روشن و ساقه های نازک و چند شاخه است.

در زمان جوانی برگ های سوزنی و خشن اسپاراگوس پرپشت و متراکم شده و اگر در گلدان های آویز کاشته شود زیبایی چشمگیری را به محیط پیرامون شما می بخشد.

از شاخه های این گیاه می توان برای تزیین دسته گل طبیعی و سبد گل نیز استفاده کرد و از زیبایی آن لذت برد.

شرایط نگهداری :

این گیاه به آبیاری متوسط و مرتب نیازمند است.

نور فراوان و غیر مستقیم بهترین محیط برای رشد این گیاه آپارتمانی می باشد.

از خاک و کود آماده کاشت میتوانید برای کاشت و پرورش این گیاه استفاده کنید.

این گیاه را میتوانید در دمای ۲۰ الی ۲۵ درجه سانتیگراد نگهداری کنید.

در فصل رشد به منظور تقویت گیاه می توانید هر دو هفته یکبار از کود کامل گیاهان آپارتمانی یا کود 20-20-20 استفاده نمایید.

 

اسپاراگوس ستاسیوس (Asparagus setaceus)

اسپاراگوس ستاسیوس (Asparagus setaceus)

اسپاراگوس ستاسیوس (Asparagus setaceus)

اسپاراگوس ستاسیوس (Asparagus setaceus)

اسپاراگوس ستاسیوس (Asparagus setaceus)

اسپاراگوس ستاسیوس (Asparagus setaceus)

www.gildakoud.com