پدیلانتوس (pedilanthus)

ونوس حشره خوار (dionea)‌

پدیلانتوس (pedilanthus)

این گیاه بنام ستون فقرات شیطان نیز نامیده میشود.

از لحاظ نور به نور متوسط تا زیاد احتیاج دارد و باید در جای روشن تا نیمه روشن نگهداری شود.

این گیاه نسب به کاهش دما عکس العمل نشان میدهد و برگ هایش به رنگ قرمز تا ارغوانی در می آید.

پدیلانتوس به جابجایی حساس بوده و بهترین محل برای آن پشت پنجره جنوبی و یا شرقی است که دارای افتاب قبل از ظهر میباشد.

زمانی گیاه را آبیاری کنید که خاک گیاه خشک باشد.

آب اضافی باید از انتهای گلدان خارج شود.

 

پدیلانتوس (pedilanthus)

پدیلانتوس (pedilanthus)

پدیلانتوس (pedilanthus)

www.gildakoud.com