گیاه پول چینی (Pilea peperomioides)

گیاه پول چینی (Pilea peperomioides)

گیاه پول چینی (Pilea peperomioides)

دلیل نام گذاری این گیاه به نام (پول چینی) برگ های سکه مانند براق آن است.

گیاه پول چینی دارای برگهای ضخیم سبز پررنگ و ساقه های کوتاه هست.

این گیاه را به نام های دیگری از جمله گیاه سکه ای، گیاه پنکیک، گیاه بشقاب پرنده نیز میشناسند.

پول چینی جزء گیاهان همیشه سبز بوده و در فصل بهار گل های سفید رنگی میدهد.

روش نگهداری :

پول چینی در نور غیر مستقیم متوسط تا روشن رشد می کند. گیاه خود را مرتباً بچرخانید تا متقارن رشد کند.

پول چینی به آبیاری متوسط نیاز دارد (در زمستان هفته ای یک بار و در تابستان بسته به دمای محیط یک الی دوبار)

دمای اتاق (۲۰ الی ۲۵ درجه سانتی گراد)برای رشد این گیاه مناسب است.

خاک و کود آماده کاشت گیلدا همراه با پوکه در کف گلدان برای زهکشی بهتر پول چینی مناسب است.

برای تکثیر پول چینی در اوایل بهار از ساقه برش بزنید و در اب ریشه دار کنید و به خاک و کود آماده کاشت گیلدا منتقل کنید.

پول چینی رشد سریعی دارد و می تواند به سرعت گلدان خود را از ریشه و شاخه پر کند. بهتر است تعویض گلدان سالانه در اوایل بهار یا ماه های تابستان انجام شود.

این گیاه برای انسان و حیوانات از جمله سگ و گربه سمی نمیباشد.

 

گیاه پول چینی (Pilea peperomioides)

گیاه پول چینی (Pilea peperomioides)

گیاه پول چینی (Pilea peperomioides)

گیاه پول چینی (Pilea peperomioides)

گیاه پول چینی (Pilea peperomioides)

گیاه پول چینی (Pilea peperomioides)

www.gildakoud.com