آلوکازیا(Alocasia)(بابا آدم)

آلوکازیا(Alocasia)(بابا آدم)

آلوکازیا(Alocasia)(بابا آدم)

بابا آدم یا فیلگوش و به عبارتی آلوکازیا گیاهی است با برگ های درشت و بزرگ سبز رنگ از بومی مناطق گرم آسیا است.

شیره داخلی گیاه ممکن است برای پوست انسان ایجاد خارش و حساسیت کند.

روش نگهداری :

نور : گیاه بابا آدم نیاز به نور متوسطی دارد . برگ های این گیاه اگر در معرض تابش مستقیم آفتاب مخصوصا در فصل تابستان باشد دچار سوختگی می شوند. مکانی که گاهی بر آن سایه باشد مناسب است.

دما : بهترین درجه برای رشد گیاه بابا آدم 15 الی 28 درجه سانتی گرد می باشد .

آب : این گیاه رطوبت را دوست دارد . به همین دلیل آبیاری هفته ای 2 الی 3 می تواند مناسب باشد . هر زمان که خاک گلدان شروع به از دست دادن رطوبت کرد می توان اقدام به آبیاری گیاه نمود . در فصل سرما به علت توقف رشد آبیاری گیاه را کمتر کنید.

خاک : خاک و کود آماده کاشت با ترکیب خاک، کود ورمی کمپوست، پرلیت، کوکوپیت، پیت ماس شن و ماسه مناسب برای این گیاه میباشد.

 

آلوکازیا(Alocasia)(بابا آدم)

آلوکازیا(Alocasia)(بابا آدم)

آلوکازیا(Alocasia)(بابا آدم)

آلوکازیا(Alocasia)(بابا آدم)

آلوکازیا(Alocasia)(بابا آدم)

www.gildakoud.com