آناناس زینتی(ANANAS COMOSUS VARIEGATUS)

آناناس زینتی(ANANAS COMOSUS VARIEGATUS)

آناناس زینتی(ANANAS COMOSUS VARIEGATUS)

آناناس گیاهی است بومی برزیل و کلمبیا برگ های آن چرمی بلند و نیزه ای با نوارهای طولی کرم و سفید رنگ در لبه است. حاشیه برگ ها با خارهای قرمز رنگ مشخص می باشد.

ﮔﻴﺎﻩ ﺁﻧﺎﻧﺎس ﭘﺲ از ﻳﻜﺒﺎر ﮔﻞ و ﻣﻴﻮﻩ دادن ﺧﺸﻚ می شود. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ هنگام ﺧﺮﻳﺪ، ﮔﻴﺎﻩ دارای ﻏﻨﭽﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺪودأ ﻳﻜﺴﺎل ﺑﻄﻮل می انجاﻣﺪ ﺗﺎ ﮔﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﻴﻮﻩ کوچکی ﺷﻮد.

هنگام پیدایش گل، قسمت میانی گیاه، تماما به رنگ قرمز در می آید.

روش نگهداری :

این گیاه نیازمند مکانی روشن و پر نور است و قادر است در فصول بهار، پاییز و زمستان تا حدودی نور مستقیم آفتاب را تحمل می‌کند.

محیا نمودن دما بین ۲۱ تا ۲۷ درجه مطلوب این گیاه است.البته گیاه آناناس زینتی تا دمای۳۰ درجه نیز تحمل می‌کند و مشکلی برای آن بوجود نمی‌آید.

با توجه به دمای محیط و میزان رطوبت باید آبیاری انجام شود ولی به طور کلی نیاز به آبیاری متوسط دارد.

رطوبت مورد نیاز این گیاه زیاد بوده و غبار پاشی در اطراف و روی گیاه برای آن مناسب است.

استفاده از خاک و کود آماده کاشت برای این گیاه میتواند گزینه مناسبی باشد.

 

آناناس زینتی(ANANAS COMOSUS VARIEGATUS)

آناناس زینتی(ANANAS COMOSUS VARIEGATUS)

آناناس زینتی(ANANAS COMOSUS VARIEGATUS)

آناناس زینتی(ANANAS COMOSUS VARIEGATUS)

آناناس زینتی(ANANAS COMOSUS VARIEGATUS)

www.gildakoud.com