کالادیوم لیندنی(Caladium lindenii)

کالادیوم لیندنی(Caladium lindenii)

کالادیوم لیندنی(Caladium lindenii)

از گیاهان گلدار از خانواده گلشیپوریان و بومی کلمبیا و پاناما است.

ارتفاع این گیاه حداکثر به ۶۰ سانتیمتر میرسد.

نام های دیگر کالادیوم لیندنی عبارت است از: فیلگوش و بال فرشته.

کالادیوم زیبایی چشمگیری را به محیط میبخشد و شرایط نگهداری ساده ای دارد.

روش نگهداری:

به مکانی پر نور نیاز دارد بهتر است نزدیک پنجره های نورگیر قرار بگیرد.

آبیاری به دمای محیط نگهداری گیاه بستگی دارد(در طول تابستان های گرم هفته ای دوبار و در زمستان هفته ای یک بار آبیاری گردد.)

دمای مناسب برای کالادیوم بین ۲۰ الی ۲۳ درجه سانتی گراد میباشد.

بهتر است ابتدا در کف گلدان از پوکه گیلدا و سپس از خاک و کود آماده کاشت گیلدا برای نگهداری گیاه استفاده شود.

میتوانید برای تغذیه و کود دهی از کود سه بیست(NPK)طبق دستور عمل نوشته شده بر پشت محصول استفاده نمایید.

این گیاه رطوبت دوست میباشد اما در محیط های بدون رطوبت نیز رشد میکند.

کالادیوم لیندنی(Caladium lindenii)

کالادیوم لیندنی(Caladium lindenii)

کالادیوم لیندنی(Caladium lindenii)

کالادیوم لیندنی(Caladium lindenii)

کالادیوم لیندنی(Caladium lindenii)

کالادیوم لیندنی(Caladium lindenii)

www.gildakoud.com