کالاتیا ستاره موج (Calathea Rufibarba)

کالاتیا ستاره موج (Calathea Rufibarba)

کالاتیا ستاره موج (Calathea Rufibarba)

بوته ای زیبا با برگ هایی به رنگ سبز تیره زیتونی و زرشکی متمایل به رنگ ارغوانی است.

دارای برگ های مواج و ساقه متمایل به رنگ ارغوانی و با مو های ریز پوشیده شده است.

به دلیل وجود کرک ها روی ساقه و برگ ها گیاه حالتی نرم و مخملی دارد.

این گیاه میتواند حداکثر تا ارتفاع ۴۰ الی ۴۵ سانتی متر رشد کند.

روش نگهداری :

به نوری متوسط احتیاج دارد و نور مستقیم خورشید باعث سوختگی برگ های این گیاه میشود.

زمانیکه رطوبت سطح خاک کم شد میتوانید آبیاری نمایید.

خاک مرطوب برای این گیاه مناسب است اما از غرقابی شدن جلوگیری نمایید.

دمای ایده آل ۱۸ الی ۲۳ درجه سانتی گراد میباشد.

از خاک و کود آماده کاشت گیلدا که شامل خاک، کود ورمی کمپوست، پرلیت، کوکوپیت، پیت ماس، ورمیکولیت، پودرذغال، شن و ماسه میباشد همراه با پوکه گیلدا استفاده نمایید.

 

کالاتیا ستاره موج (Calathea Rufibarba)

کالاتیا ستاره موج (Calathea Rufibarba)

کالاتیا ستاره موج (Calathea Rufibarba)

کالاتیا ستاره موج (Calathea Rufibarba)

کالاتیا ستاره موج (Calathea Rufibarba)

کالاتیا ستاره موج (Calathea Rufibarba)

www.gildakoud.com