اگزالیس(Oxalis)

اگزالیس(Oxalis)

اگزالیس(Oxalis)

گل اگزالیس در ایران با نام فارسی گل پروانه ای، شبدر زینتی و شبدر بنفش شناخته می شود این گیاه برگ‌هایی یکدست قرمز-بنفش رنگ داشته و این برگ‌های زیبا در شب به خواب فرورفته و بسته خواهند شد.

نور :
شرایط سایه، نیمه سایه برای رشد این گیاه مناسب است البته در صورتی که نور کافی باشد. نور مصنوعی هم می تواند این گیاه را سال ها زنده و سرحال نگه دارد اگر این گیاه در معرض نور مستقیم آفتاب قرار گیرد از بین خواهد رفت.

دما :
دمای مناسب بین 16 تا 25 درجه است این گیاه به طور کلی مناطق خنک را می پسندد و در برابر خنکی مقاوم است ولی در معرض گرمای شدید از بین خواهد رفت.

آبیاری :
این گل نیاز به آبیاری یک بار در هفته دارد و باید بین هر دو آبیاری خاک گیاه خشک شود .
توجه کنید که با توجه داشتن ریزوم نباید آبیاری به صورت زیاد انجام شود زیرا باعث پوسیدگی گیاه می شود .

خاک :
خاک اگزالیس نیز مانند خاک بنفشه آفریقایی باید دارای زهکشی مناسب ،سبک و غنی باشد شما میتوانید برای نگهداری و پرورش این گیاه از خاک بنفشه آفریقایی گیلدا استفاده نمایید.

 

اگزالیس(Oxalis)

اگزالیس(Oxalis)

اگزالیس(Oxalis)

www.gildakoud.com