آلوئه واریگاتا(Aloe variegate)

آلوئه واریگاتا(Aloe variegate)

آلوئه واریگاتا(Aloe variegate)

اسم علمی Aloe variegate و از خانوده Xanthorrhoeaceae میباشد. این گیاه بومی آفریقای جنوبی و گیاهی است آبدار و گوشتی به ارتفاع ۳۰ سانتیمتر و برگهای ضخیم و نیزه ای به طول ۱۲ سانتیمتر که دارای نوارهای سفید و سبز تیره عرضی میباشد.

این گیاه به نور متوسط تا شدید ، هوای معتدل، آبیاری کم، رطوبت نسبی کم احتیاج دارد.

معمولا این گیاه در اطاقهای کم رطوبت به خوبی رشد می کند.

این گیاه نباید در مقابل نور مستقیم خورشید قرار بگیرد، اما در عین حال قرار دادن آن در مقابل نور مستقیم خورشید فقط برای ساعات محدودی از روز به خصوص در فصل زمستان، به رشد آن کمک می کند.

نباید قطرات آب روی برگهای آن ریخته شود زیرا باعث پوسیدگی گیاه می شود. همچنین باید از آب دادن زیاد در زمستان خودداری کرد.این گیاه به خوبی با میزان کمی از آب میتواند رشد کند، ولی آبیاری بیش از حد باعث پوسیدگی آن می شود.

خاک مورد نیاز این گیاه ترکیبی از خاک برگ و خاک کاکتوس میباشد.
یک قسمت خاک برگ و دو قسمت خاک کاکتوس گیلدا

این گیاه از جمله گیاهان همیشه سبز است.

 

آلوئه واریگاتا(Aloe variegate)

آلوئه واریگاتا(Aloe variegate)

آلوئه واریگاتا(Aloe variegate)

آلوئه واریگاتا(Aloe variegate)

www.gildakoud.com