ژیمنوکالیسیم (Gymnocalycium mihanovichii)

ژیمنوکالیسیم (Gymnocalycium mihanovichii)

ژیمنوکالیسیم (Gymnocalycium mihanovichii)

اسم های دیگش کاکتوس چانه، کاکتوس ماه و هیبوتان هستش بومی آرژانتین، پاراگوئه، اروگوئه و بولیوی هستند.

ژیمنوکالیسیم گیاهی بدون کلروفیل هستش که فتوسنتز نداره و باید روی کاکتوس های کلروفیل دار پیوند زده بشه.

به رنگ های قرمز، زرد، نارنجی و صورتی دیده میشه.

روش نگهداری :

ژیمنوکالیسیم به نور زیاد و چند ساعت آفتاب احتیاج داره.

آبیاری باید خیلی کم باشه و زمانی انجام بشه که خاک به اندازه یک الی دو سانت خشک شده باشه.

بهترین دما برای رشد ۲۵ الی ۳۰ درجه هست.

بهتره در خاک مخصوص کاکتوس گیلدا کاشته بشه.

برای کوددهی و افزایش رشد، قدرت جوانه زنی، تقویت ریشه زایی افزایش مقاومت کاکتوس در مقابل آفت ها و بیماری ها از قطره مخصوص کاکتوس گیلدا استفاده کنید.

 

ژیمنوکالیسیم (Gymnocalycium mihanovichii)

ژیمنوکالیسیم (Gymnocalycium mihanovichii)

ژیمنوکالیسیم (Gymnocalycium mihanovichii)

ژیمنوکالیسیم (Gymnocalycium mihanovichii)

ژیمنوکالیسیم (Gymnocalycium mihanovichii)

ژیمنوکالیسیم (Gymnocalycium mihanovichii)

ژیمنوکالیسیم (Gymnocalycium mihanovichii)

www.gildakoud.com