مامیلاریا هانیانا(Mammillaria hahniana)

مامیلاریا هانیانا(Mammillaria hahniana)

مامیلاریا هانیانا (کاکتوس بانوی پیر)

تصاویر بالا کاکتوس مامیلاریا می باشد که در گلخانه آزمایشی شرکت گیلدا، در خاک کاکتوس کاشته شده است.

شکل این کاکتوس استوانه ای و در بعضی اوقات کروی می باشد که گستردگی حدود 15 سانتی متر و ارتفاع 50 سانتی متری دارد.

مامیلاریا هانیانا در فصل مبهار (اواسط آن) و تابستان (به طور کامل) گل هایی زیبا به رنگ صورتی می دهد.

این کاکتوس نیازمند نور زیاد است. در بهار و تابستان اگر در حیاط منزل جای دارد حتما از آفتاب سوزان ظهر دور نگه داشته شود. نهال جوان بهتر است در سایه نگهداری شود.

دمای مطلوب این گیاه 20 تا 25 درجه سانتی گراد می باشد. در زمستان در مقابل کاهش دما بایستی از این گیاه محافظت شود.

در بهار و تابستان هفته ای یک الی دو مرتبه بسته به خشکی خاک و در زمستان هفته ای یکبار آبیاری صورت گیرد. حتما دقت شود موقع آبیاری خاک گلدان خشک باشد.

تعویض گلدان را هر سال در فصل بهار انجام دهید. خاک مناسب برای مامیلاریا هانیانا خاک کاکتوس میباشد.

خاک کاکتوس گیلدا مناسب برای انواع کاکتوس ها و ساکولنت ها میباشد.

از قطره مخصوص کاکتوس نیز میتوانید برای تقویت کاکتوس استفاده کنید.

 

مامیلاریا هانیانا(Mammillaria hahniana)

مامیلاریا هانیانا(Mammillaria hahniana)

مامیلاریا هانیانا(Mammillaria hahniana)

مامیلاریا هانیانا(Mammillaria hahniana)

www.gildakoud.com