کتاب گلهای آپارتمانی و مشاوره گیاه پزشکی

کتاب گلهای آپارتمانی و مشاوره گیاه پزشکی

روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار

گلهای آپارتمانی و مشاوره گیاه پزشکی

نام مؤلف : مهندس اسماعیل پیش بین

ناشر : آییژ

در کتاب گلهای آپارتمانی و مشاوره گیاه پزشکی 99 گیاه معمول و رایج تصویر و تعریف گردیده است . تک تک بیماریها ، نشانه های بیماری اعم از مشکلات پرورشی در آبیاری زیاد از اندازه و تشنگی شدید ، آثار و علائم کمبود یا شدت نور و رطوبت و حرارت و کمبود عناصر غذایی و تغذیه مصونوعی تا حمله قارچها و باکتریها و ویروس ها و آفات و راههای درمان آنها به کمک کلام و تصویر باز گفته شده است تا همه اقشار جامعه بتوانند از آنچه آموخته استفاده کنند و محبوب های سبز و زیبا و رنگین خویش را دریابند و هوای خانه و دل خویش را شاداب کنند .

برخی گلهایی که در این کتاب می توانید در رابطه با آنها اطلاعات کسب کنید و شیوه نگهداری آنها را همراه با علائم بیماریشان بشناسید عبارتند از آرالیا ، آگلونما ، آنتوریوم ، بنفشه افریقایی ، ارکیده ، فوشیا ، برگ انجیری ، بگونیا ،پاپیتال ، یاس ، پوتوس قلبی ، دراسنا پرچمی ، ساکسی فراگا ، دیفن باخیا ، خون سیاوشان ، داودی ، ختمی ، شفلرا ، عبایی ، سینگونیوم ، کاج مطبق و ... است .

 شما میتوانید برای تهیه ی این کتاب به کتاب فروشی های معتبر شهر خود مراجعه نمایید.

 

کتاب گلهای آپارتمانی و مشاوره گیاه پزشکی

کتاب گلهای آپارتمانی و مشاوره گیاه پزشکی

www.gildakoud.com