گیاهان سمی

گیاهان سمی

 این گیاهان رو از دسترس کودکان، پرندگان و حیوانات دور کنید ☠

✔ این ویدئو رو ذخیره داشته باشید

????کالادیوم
????پتوس
????سانسوریا
????دیفن باخیا
????اگزالیس
????خرزهره
????پاپیتال
????فیلودندرون
????زامیفولیا
????سنبل
????بذر نیلوفر
????لاله
????نرگس
????اسپاتیفیلوم
????شیپوری
????بنت القنسول
????آماریلیس

منبع:

????️ @sabzvarecom

 

www.gildakoud.com

لینک ویدیو در آپارات

https://aparat.com/v/N0eLT